W 2020 roku z inicjatywy panów Tomasza Wilmana oraz Tomasza Popieli powstał pomysł zorganizowania turniejów piłki nożnej dla dziewczynek oraz chłopców. Na miejsce rozgrywek wybrano niezwykle funkcjonalne obiekty sportowe będące własnością gminy Sitkówka-Nowiny. Pomysł organizacji zawodów o randze międzynarodowej przedstawiono władzom gminy Sitkówka-Nowiny. Pomysł poparł Burmistrz Gminy pan Sebastian Nowaczkiewicz. Jednocześnie ofertę Sponsora Tytularnego turniejów przyjęły miejscowe zakłady Trzuskawica co daje gwarancję przygotowania turniejów na najwyższym poziomie sportowym oraz organizacyjnym.