W 2020 roku z inicjatywy panów Tomasza Wilmana oraz Tomasza Popieli powstał pomysł zorganizowania turniejów piłki nożnej dla dziewczynek oraz chłopców. Na miejsce rozgrywek wybrano niezwykle funkcjonalne obiekty sportowe będące własnością gminy Sitkówka-Nowiny. Pomysł organizacji zawodów o randze międzynarodowej przedstawiono władzom gminy Sitkówka-Nowiny. Pomysł poparł Burmistrz Gminy pan Sebastian Nowaczkiewicz. Jednocześnie ofertę Sponsora Tytularnego turniejów przyjęły miejscowe zakłady Trzuskawica co daje gwarancję przygotowania turniejów na najwyższym poziomie sportowym oraz organizacyjnym.

Na czas trwania zawodów jego uczestnicy zakwaterowani zostaną w ekskluzywnym **** Hotelu Binkowski, który zapewni każdemu z uczestników dodatkową atrakcję w swoich Basenach Tropikalnych.